Pravidla akcí

V rámci Klubovny Ostrava musíte dodržovat základní pravidla:

  • Vstup na akci je povolen pouze osobám starších 18 let.
  • Zákaz kouření v celém prostoru Klubovny i celé budovy.
  • Zákaz požívání alkoholických nápojů.
  • Zákaz užívání omamných a návykových látek.
  • Zákaz fotografování na akcích. Výjimku tvoří pouze fotografování vlastního partnera, pokud v záběru není nikdo jiný. Případně pokud fotografovaný udělí svolení. *
  • Fotografování je možné pouze se svolením všech účastníků na fotografii. V případě, že se akce neodehrává v prostorách Klubovny, je možno fotit pouze tak, aby nebyl jednoduše identifikovatelný prostor kde se akce koná.

Každý účastník akce je povinen respektovat tato pravidla a pokyny organizátora, obsluhy nebo osob organizátorem pověřených. Pro každou akci mohou být stanovena dodatečná pravidla, pokud to samotná akce vyžaduje. Za porušení kteréhokoliv bodu pravidel je možno účastníka vykázat z akce bez možnosti náhrady vstupného.

* Fotografie doporučujeme v zájmu respektování soukromí veřejně nepublikovat. Vytvořme tak sami sobě bezpečné prostředí.